Replik: Ät mer kött

20 mars, 2020

Återigen ser vi konservativa ledarskribenter gå köttlobbyns ärenden i lokaltidningarna. Den 15e mars uppmanar Fredrik Haage oss genom Smålandsposten att äta mer kött för att möta upp den dalande konsumtionen av djurs kroppsdelar.

Det första antagandet man gör är att det är okej att döda någon om man ska äta den och genom det så hoppar man över hela det moraliska argumentet mot köttätandet. Man kallar det för en “fundamental mänsklig livsbetingelse” men det finns inget fundamentalt med att äta kött. Så varför skulle det vara moraliskt att sticka en gris i halsen när man kan äta bönor? Står Fredrik även bakom kannibalism om nu “äta” trumfar all moral? Det får vi nog aldrig veta då hen inte går djupare i sitt moraliska rättfärdigande.

Vidare så påstår man att kött är nyttigt vilket helt grundar sig på ett argumentationsfel: Fredrik säger att studierna som visar på att köttätare har sämre hälsa inte har tagit hänsyn till sociologiska faktorer såsom rökning, motion, och skräpmat. Om detta nu stämmer, betyder det då att kött är nyttigt? Nej, det är en felaktigt representation av faktan på hand. Om vi skulle få bevis på att rökning inte var onyttigt betyder inte det automatiskt att rökning är nyttigt.

Sist men inte minst så vill man säga att kor inte är så dåliga för klimatet som det påstås. Detta måste betyda att Fredrik vet något som varken IPCC, Naturskyddsförening, eller WWF vet om. Man nämner också biologisk mångfald och artrikedom men hoppar helt över att djurindustrin är ett av de största hindren för biologisk mångfald och en av anledningarna till massutrotning av arter.

Fredrik glömmer också att nämna att cirka 1-2% av djuren som föds upp i Sverige faktiskt går på bete. Det innebär att bara i Sverige skickas årligen över 100 000 000 djur på slakt som aldrig gått på betesmark och således inte gynnar Fredriks argumentation. Tycker Fredrik att uppfödningen av även dessa djur ska fortsätta?

Det blir alltid fel när konservativa argumenterar för sin sak. Man utgår från nuet och bygger hela sin argumentation utifrån det. Motsägelser kasseras till förmån för halvsanningar som låter bra men saknar substans vilket resulterar i att dessa lögner publiceras. Allt för att lugna “samvetet” i sina aktiva val.

Spola köttet, för djuren och klimatet.

Max Malm
Djurrättsaktivist


Referenser

  • http://www.vethos.se/artiklar/oppna-landskap-och-biologisk-mangfald/
  • https://etidning.smp.se/669/eSMP/289027/2020-03-16/12604773/At-mer-kott

  • Tidningen

    Smålandsposten valde att inte publicera artikeln.


    Profile picture

    Max Malm